Erk va erksizlik

Birovga qui bo’lgandan
Ko’pchilikka bo’ysungan yaxshi.

Birovning qoiida o’g’il bo’lguncha,
O’z uyingda qui bo’l.

Bo’ynidan bog’langan it ovga yaramas.

Darding bo’lsa bo’lsin, qarzing bo’lmasin.

Devonaga ikki dunyo barobar.

Devonaga yo’l bo’lsin, deb bo’larmi.

Dunyo – bevafo, mol-dunyo – bebaqo.

Yegan og’iz uyalar.

Iso ham o’z yo’liga,
Muso ham o’z yo’liga.

It o’z uyida – botir.

It o’yin bilan,
Qum quyun bilan.

Yigit bo’lsang, sho’x bo’l,
Sho’x bo’lmasang, yo’q bo’l.

Yigit ko’ngli – podsho.

Yigit – ovulning erki.

Kambag’alnikida intilib yeysan,
Boynikida – qimtinib.

Kimning aravasiga minsang,
O’shaning qo’shig’ini ayt.

Kiprigim ko’zimniki,
Nima qilsam o’zimnlki.

Kuykunak o’z yerida ham g’oz bo’lar, ham – o’rdak.

Ko’chdim – o’chdim.

Maqolning boshi ochiq.

Minnatli norindan
Och turgan qorin yaxshi.

Mol topganning tili uzun.

Nari borma, bo’ri yemasin,
Beri kelma, ko’zim ko’rmasin.

Ov bor joyda ovchi ham bo’lar.

Otali o’g’il – xo’jali qul.

Otasiz o’g’ilning og’zi katta.

Og’asiz el bo’lmas,
Sog’asiz – suv.

Soy qayoqqa oqsa, tosh ham shu yoqqa dumalar.

Suvga tushgan quruq chiqmas,
Mozorga tushgan tirik chiqmas.

Sulaymon o’ldi, devlar qutuldi.

Tirik qulga tinim yo’q.

Tiriklik toshdan qattiq.

Tomib tursa, quhngman,
Tommay qolsa, quhmsan.

Tog’ boshi tumansiz bo’lmas.

To’qayga o’t tushsa, ho’l-quruq baravar yonar.

Ulkan uydagi kulsa,
Kichkina uydagi yig’lar.

Xatga tushding – o’tga tushding.

Xon bilganni biy bilar,
So’zlaguday haddi yo’q.

Er yigit ko’p bo’lsa,
Erkinliging ko’p bo’lar.

Erga boqqan yerga boqar.

Erga tegish oson,
Etik yechari qiyin.

Erimnikiga hokimman,
O’g’limnikiga boqimman.

Erimning topganini o’ynab yeyman,
O’g’limning topganini o’ylab yeyman.

Erli uy – eshikli uy.

Ersiz xotin – boshvoqsiz xotin.

Eshagim yurar edi zo’rg’a,
Yuki ko’pligidan bo’ldi yo’rg’a.

Yuz yil qui bo’lib yashagandan,
Bir kun hur bo’lib yashagan yaxshi.

O’zi bemalolning so’zi bemalol.

Qafasdagi bulbuldan
Vayronadagi boyqush erkin.

Qiz bola – birovning xasmi.

Qiz bola – palaxmon toshi,
Otildimi, qaytib kelmas.

Qiz – ovulning ko’rki,
O’g’il – ovulning erki.

Qiz chog’im – sulton,
Kelin chog’im – ulton.

Qizingga erk bersang, baxtini topar,
O’g’lingga erk bersang – taxtini.

Yaratganning erki bor
Qaydan buloq chiqarsa.

Qozonchining erki bor
Qaydan quloq chiqarsa.

G’amli uyga shodlik kelar,
Kambag’alga – ozodlik.

Har kim o’z uyida sulton.

Har kim o’ziga – xon, o’ziga – bek.

Har kimning o’z fikri bor.

Har qush o’z uyasida erkin.

  • Sayt Haqida

    Assalomu Aleykum hurmatli mehmon! Tashrif.uz sayti ga tashrif buyurganizdan juda xursandmiz.Ushbu sayt yaratilishidan asosiy maqsad - O'zbekekistondagi qadimiy obidalar va O'zbekistonning tarixi, urf-odatlar hamda hozirgi kundagi istiqbollari haqida ma'lumotlarni o'zida jamlab, meroslarimizni saqlab qolish va uni kelajak avlodga yetkazib berish.

  • YODGORLIKLAR SURATLARDA

  • Yutuqlarimiz